Uitschrijfformulier

Uitschrijfformulier

Door onderstaand formulier in te vullen en te versturen tegen het einde van de maand, met in achtneming van het opzegtermijn zoals in de algemene voorwaarden beschreven, geeft u te kennen het lidmaatschap bij Stal Noorderzon te willen beëindigen.

Voor/achternaam deelnemer(s) les/gebruiker(s) lease pony:
Voor/achternaam deelnemer(s) les/gebruiker(s) lease pony:
Voornaam
Achternaam

 

 


 

Naam contractant
Naam contractant
Voornaam
Achternaam
Adres
Adres
Straatnaam
Huisnummer
Postcode/woonplaats